Toekomst

De data waarop Geulpop de komende jaren plaats vind zijn:
(de dag voor de eerste zondag in september)

2023: 2 september

2024: 31 Augustus

2025: 6 September

2026: 5 September