Alcohol 18 jaar

Op Geulpop moeten jongeren tussen de 18 en 20 jaar eerst een polsbandje halen voordat ze alcoholische drank kunnen kopen.

Geen bandje, betekent geen drank. Op deze manier hoopt Stichting Geulpop de verkoop van alcohol onder de 18 uit te bannen.

Net als in de supermarkt zullen jongeren tot 20 jaar zich moeten identificeren voordat zij alcoholische drank kunnen bestellen. Door de leeftijdsgroep breder
te maken, hoopt Stichting Geulpop twijfel over leeftijd weg te nemen aan de bar. Als jongeren via legitimatie aan kunnen tonen dat ze 18 jaar of ouder zijn,
krijgen ze een speciaal polsbandje dat het mogelijk maakt om bier of wijn te bestellen bij de diverse bars. Ook zal er op het terrein controle en handhaving
plaatsvinden om het doorgeven van alcohol aan minderjarigen zoveel mogelijk te beperken.


Dit alcoholbeleid is een nadrukkelijke wens van het bestuur van Stichting Geulpop Lomm. Recentelijk is steeds duidelijker aangetoond dat alcohol sterke
schadelijke effecten heeft op met name minderjarigen. Het Geulpop-festival heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid die het met dit plan onderstreept.


Het Geulpop-festival is een familiefestival met bezoekers van alle leeftijden en met dit nieuwe beleid wil het festival een veilige en prettige sfeer creeren voor
alle bezoekers.

 bier18